Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

logo-transparent10

   

Ranking Perspektywy 2019

   

Regulamin powiatowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów klas gimnazjalnych

Opublikowano: poniedziałek, 13, listopad 2017 10:09


I.    CELE KONKURSU:
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań uczniów historią Unii Europejskiej, której członkiem od 2004 roku jest również Polska. Przyjęło się mówić, że Unia Europejska to rodzina demokratycznych krajów współpracujących na rzecz poprawy warunków życia obywateli oraz budowania lepszego świata.  Aby było możliwe budowanie Europy jednolitej pod względem gospodarczym czy kulturowym konieczne jest aby młodzi ludzie znali zasady funkcjonowania UE.
Zadaniem jest także stworzenie uczniom możliwości wykazania się nie tylko umiejętnością samodzielnego wyszukiwania i przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, ale także zdolnością dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości. W obecnym czasie ważne jest też aby młodzież wiedziała jak korzystać z funduszy europejskich.

II.    ORGANIZATOR KONKURSU:

      Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.
Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawuje Komisja Organizacyjna, powołana spośród nauczycieli liceum i zaproszonych gości.
    Konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

III.    UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

    Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy chętni uczniowie klas gimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.
Warunkiem udziału w konkursie jest wcześniejsze pisemne zgłoszenie uczestnictwa ( załącznik nr 1)

IV.    PROBLEMATYKA KONKURSU:

1.    Geneza i rozwój Unii Europejskiej:
-    etapy zjednoczenia- EWWiS, EWG, Euratom, Traktaty Rzymskie, Traktat Amsterdamski, Traktat Nicejski, Traktat akcesyjny z Aten, Traktat Lizboński
-    ojcowie zjednoczonej Europy
-    państwa członkowskie- daty przystąpienia
-    państwa kandydujące
2.    Instytucje Unii Europejskiej- kompetencje i skład
-    Rada UE
-    Parlament Europejski
-    Komisja Europejska
-    Europejski Trybunał Sprawiedliwości
-    Trybunał Obrachunkowy

3.    Rada Europejska- kompetencje i skład
4.    Swobody wspólnego rynku UE
5.    Unia walutowo- gospodarcza
6.    Polska droga do UE
-    początek negocjacji
-    kryteria kopenhaskie
-    Komitet Integracji Europejskiej
-    nasi negocjatorzy
-    prezydencja Polski w UE

7.    Programy młodzieżowe UE
8.    Fundusze europejskie

V.    REGULAMIN KONKURSU:

1.    Konkurs składa się z dwóch etapów:

a.    I etap- zawody szkolne

    I etap konkursu odbywa się we wszystkich szkołach jednocześnie, termin ustala Komisja Organizacyjna Konkursu
    I etap polega na rozwiązaniu testu, który powiela Komisja Szkolna w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych do konkursu uczniów.
    Testy sprawdza Komisja Szkolna powołana przez dyrektora w każdej szkole z grona pedagogicznego
    Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby punktów Komisja Szkolna kwalifikuje 3 uczniów z największą liczbą punktów do II etapu
    Komisja Szkolna przekazuje listę zakwalifikowanych uczniów wraz z punktacją  oraz nazwiska nauczycieli- opiekunów do Komisji Konkursowej

b.     II etap- zawody powiatowe

    Eliminacje II stopnia przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora  I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.
    Zawody II stopnia składają się z części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu z podanego zakresu materiału.
    Komisja sprawdza testy i wyłania laureatów konkursu. Przewidziane cenne nagrody!
    Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się w 5 marca 2018 roku w czasie obchodów „ Dnia Patrona”.


VI.    TERMIN KONKURSU:

1.    Przekazanie do 21 grudnia 2017 roku  informacji o udziale szkoły w konkursie do Komisji Konkursowej I LO w Krasnymstawie ( załącznik nr 1).
2.    Przeprowadzenie I etapu- zawodów szkolnych- 10 stycznia 2018 r., godzina 10.00.
3.    Przesłanie do Komisji Organizacyjnej listy osób zakwalifikowanych do II etapu oraz zgody rodziców( prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych ucznia ( załącznik nr 3) do 26 stycznia 2018 roku.
4.    Przeprowadzenie II etapu- zawodów powiatowych- 20 lutego 2018 r., godzina 10.00 w I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

   

Dziennik elektroniczny  

dziennik

   

pomnik

   

Facebook  

   
Copyright © 2023 I LO Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
© I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie