Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

logo-transparent10

   

Ranking Perspektywy 2019

   

Regulamin powiatowego konkursu biologicznego dla uczniów klas gimnazjalnych

Opublikowano: poniedziałek, 13, listopad 2017 08:02REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA KLAS GIMNAZJALNYCH Z POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1    Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa warunki, na jakich odbywa się  POWIATOWY KONKURS  BIOLOGICZNY  dla uczniów klas gimnazjalnych powiatu krasnostawskiego („Konkurs”).
1.2    Organizatorem Konkursu jest  I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie („Organizator”).
1.3      Konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.
1.4     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 2.3.
1.5     Celem Konkursu jest:
- upowszechnianie i popularyzacja wiedzy biologicznej,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
- promocja szkoły.
1.6     Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie do organizatora  uczniów przystępujących do etapu szkolnego (załącznik nr 1).  

2. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

2.1    Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych powiatu krasnostawskiego.
2.2    Uczestnik konkursu musi zaakceptować postanowienia regulaminu a jego rodzice (prawni opiekunowie)-wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu,  składając czytelny podpis na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 3).
2.3     Konkurs składa sie z dwóch etapów:
* I etap - szkolny, który odbywa się w macierzystej szkole ucznia dnia 11.01.2018 r. o godz.10.00
* II etap - powiatowy, który odbywa się w I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie dnia 21.02.2018 r. o godz. 10.00;  uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
2.4  Testy wraz z kluczem odpowiedzi dyrektor szkoły przekazuje Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Konkursowej w dniu Konkursu.
2.5   Etap szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczestników Konkursu, pod nadzorem Szkolnej Komisji Konkursowej, zestawu zadań otwartych i zamkniętych, obejmujących materiał z biologii dla gimnazjum.
2.6     Czas przewidziany na rozwiązanie zadań konkursowych - 60 min.
2.7     Szkolna Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac sporządza protokół i przesyła go w terminie 7 dni roboczych tj. do 22 stycznia 2018r. na adres organizatora lub faxem. W protokole należy podać imiona i nazwiska uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu II oraz uzyskaną przez nich liczbę punktów (załącznik nr 2). Wraz z protokołem, należy przesłać zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu II, podpisane przez ich rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 3).
2.8   Do etapu  powiatowego zostaną zakwalifikowani trzej uczniowie z najwyższą ilością punktów spośród uczniów danej szkoły.
2.9  Etap powiatowy polega na rozwiązaniu pakietu zadań otwartych i zamkniętych, obejmujących materiał z biologii dla gimnazjum, o podwyższonym stopniu trudności, pod nadzorem Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.  
2.10     Laureatami etapu powiatowego zostaje trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów.  

3.  UDZIAŁ W KONKURSIE
3.1 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2017 r.  karty zgłoszenia uczestników I etapu konkursu (załącznik nr 1):
    pocztą tradycyjną bądź osobiście na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
    faxem  na numer  82 576 00 61
    e- mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 22 stycznia 2018 roku zgłoszenie uczniów do II etapu
3.2     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za liczbę uczestników przystępujących do I etapu konkursu.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

4.1     W dniu etapu powiatowego konkursu Komisja Konkursowa sprawdza prace uczniów i wypełnia protokół przebiegu konkursu, następnie w ciągu dwóch dni roboczych,  faxem przesyła do szkół informacje   o wynikach.  
4.2 Organizator będzie informować o wynikach konkursu podając imiona i nazwiska zwycięzców konkursu, pod warunkiem, że  uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażą na to  zgodę (załącznik nr 3).
4.3  Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu przez swoich nauczycieli-opiekunów.
4.4    Laureaci  konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w I LO dnia 05 marca 2018 r. - w czasie obchodów Dnia Patrona Szkoły.

5. ZAKRES PROGRAMOWY KONKURSU

5.1 Tematyka zadań konkursowych obejmuje całość podstawy programowej z biologii przewidzianej dla gimnazjum.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1  Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

   

Dziennik elektroniczny  

dziennik

   

pomnik

   

Facebook  

   
Copyright © 2023 I LO Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
© I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie