Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

logo-transparent10

   

Ranking Perspektywy 2019

   

Wyjątkowe Święto Edukacji Narodowej w Jagielle!

Opublikowano: czwartek, 19, październik 2017 12:17


                                                      

                                                   Wy przychodzicie z księgą doświadczenia,
                                                           uczycie życie ważyć i doceniać
                                                         i ideałów szukać w wielkiej wiedzy.
                                                                           Jerzy Skokowski

    13 X 2017r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły
w Krasnymstawie odbyła się wyjątkowa - powiatowa uroczystość uświetniająca obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nawiązaniem do tradycji było wprowadzenie sztandarów ponadgimnazjalnych szkół powiatowych i odśpiewanie hymnu państwowego. Akademię rozpoczęła pani Edyta Fidecka - dyrektor szkoły, która powitała przybyłych gości:
•  Pana Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego,
•  w imieniu Pani Teresy Hałas - Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Pana Mirosława Księżuka,
•  Pana Arkadiusza Kwiecińskiego – Dyrektora Chełmskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty,
•  Pana Marka Nowosadzkiego - Przewodniczącego Rady Powiatu,
• Gospodarzy uroczystości: Pana Henryka Czernieja – Wicestarostę Powiatu Krasnostawskiego i Pana Sławomira Kamińskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,
•  w imieniu Pani Hanny Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu – Pana Krzysztofa Gałana – Sekretarza Miasta Krasnystaw,
•  Pana Janusza Rzepkę – Przewodniczącego Rady Miasta Krasnegostawu,
•  Panie i Panów Wójtów Gmin Powiatu Krasnostawskiego,
• Panią Bożenę Gawron - Prezes Zarządu  Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krasnymstawie,
• Pana bryg. Dariusza Pylaka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie,
• Pana podinsp. Mariusza Kołtuna – Komendanta Powiatowego Policji
w Krasnymstawie,
• Panią ppłk Annę Adamską – Dyrektor Aresztu Śledczego,
• Pana Waldemara Czajkę – Nadleśniczego Nadleśnictwa Krasnystaw,
• Pana Piotra Mateja  - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej,
•  Dyrektorów i Wicedyrektorów szkół ponadgimnazjalnych:

 
- Panią Annę Patejuk – Wicedyrektor I LO w Krasnymstawie,
- Panią Annę Antygę – Dyrektor II LO w Krasnymstawie,
- Panią Anetę Karczmarek – Wicedyrektor II LO w Krasnymstawie,
- Pana Wojciecha Maślonę – Dyrektora ZSP Nr 1 w Krasnymstawie,
- Panią Małgorzatę Jędruszczak – Wicedyrektor ZSP Nr 1 w Krasnymstawie,
- Panią Elżbietę Zdrąg – Dyrektor ZSP Nr 2 w Krasnymstawie,
- Pana Mirosława Jurkowskiego – Wicedyrektora ZSP Nr 2 w Krasnymstawie
- Panią Beatę Korszlę – Dyrektor SOSW w Krasnymstawie,
- Panią Sylwię Suszek – Wicedyrektor SOSW w Krasnymstawie,
- Pana Stanisława Rogalskiego – Dyrektora ZSP w Żółkiewce,
- Pana Jacka Jagiełłę – Dyrektora ZS CKR w Siennicy Różanej,
•    Dyrektorów powiatowych placówek kultury:
- Panią Elżbietę Patyk – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie,
- Pana Marka Majewskiego – Dyrektora Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie,
- Panią Małgorzatę Prus - Dyrektor MDK w Krasnymstawie,
- Panią Edytę Kisiel – Dyrektor PPP w Krasnymstawie,
•    emerytowanych Nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych,
•    Dyrektorów miejskich i gminnych szkół podstawowych,
•    Nauczycieli powiatowych placówek oświatowych, pracowników administracyjno – obsługowych i przedstawicieli rodziców,
•    Pana Sławomira Kozioła – Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kra-snymstawie,
•    Pana Lecha Berezowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców
w Krasnymstawie,
•    Pana Sławomira Figla – Przewodniczącego Rady Rodziców w I Liceum Ogólno-kształcącym,
•    Panią Ewelinę Rudy – Rzecznika Prasowego Powiatu Krasnostawskiego.

Pani dyrektor poprosiła gospodarza spotkania, pana Henryka Czernieja o oficjalne otwarcie uroczystości. W swoim wystąpieniu wicestarosta podkreślił, iż święto pracowników oświaty przypomina o szczególnym posłannictwie nauczycieli, których działania wychowują i edukują, ale przede wszystkim wspierają rozwój dzieci
i młodzieży, pomagając odkrywać tajemnice świata, rozwijać zdolności, pasje i twórcze zainteresowania.
     Następnie głos zabrali przybyli goście: pan Krzysztof Grabczuk, pan Arkadiusz Kwieciński, pan Mirosław Księżuk, pani Bożena Gawron, pan Sławomir Figiel. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście bardzo ciepło wypowiadali się o szkole, złożyli nauczycielom życzenia i podziękowania za trud włożony w kształcenie młodego pokolenia.
     Pani dyrektor Edyta Fidecka podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za wspólne dzieło, jakim jest dobrze funkcjonująca placówka.
W kolejnej części uroczystości pojawiły się miłe niespodzianki dla przybyłych, laurki ze specjalną dedykacją. Podczas ich wręczania Agnieszka Górna z klasy IIB wygłosiła wiersz – podziękowanie, a Martyna Garbińska i Klaudia Żaba zagrały minikoncert skrzypcowy.
     Następną część uroczystości poprowadziła pani Anna Kowalska, nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym, która poprosiła o odebranie pamiątkowych dyplomów osoby wyróżnione odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono  - Panią Krystynę Tomaszewską,
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał – Pan Marcin Wilkołazki,
Medal Złoty za Długoletnią Służbę przyznano – Pani Ewie Magdziarz,
Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali: Pani Iwona Malessa i Pan Artur Zaprawa,
Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano – Panią Annę Patejuk, Pana Stanisława Rogalskiego, Pana Andrzeja Ziarko,
Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty przyznano Pani Edycie Kisiel oraz Pani Agnieszce Żuk – Słabek.

Następnie wręczono dyplomy dyrektorom i nauczycielom szkół powiatowych, szczególnie wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami dydaktyczno – wychowawczymi. Nagrodę Zarządu Powiatu w Krasnymstawie otrzymali:
Pani Anna Antyga -  II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
w Krasnymstawie,
Pani Renata Czerniak -  II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
w Krasnymstawie,
Pan Sławomir Czwórnóg - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki
w Krasnymstawie,
Pani Marzena Darmochwał - Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Konopnickiej
w Krasnymstawie,
Pani Edyta Fidecka - I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły
w Krasnymstawie,
Pani Ewelina Fornal - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Doroszewskiej
w Krasnymstawie,
Pani Ewa Gałka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki
w Krasnymstawie,
Pani Katarzyna Gruszczyńska - Poradnia-Psychologiczno Pedagogiczna
w Krasnymstawie,
Pani Ewa Guziuk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki
w Krasnymstawie,
Pani Ewa Iwańczuk - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Doroszewskiej
w Krasnymstawie,
Pan Mirosław Jurkowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego
w Krasnymstawie,
Pani Edyta Kisiel - Poradnia-Psychologiczno Pedagogiczna w Krasnymstawie,
Pan Leszek Kluch - II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie,
Pani Beata Korszla - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie,
Pani Anna Kosmowska - I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie,
Pani Ewa Łubińska -  II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie,
Pani Iwona Malessa - I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie,
Pan Wojciech Maślona - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki
w Krasnymstawie,
Pani Edyta Polska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego
w Krasnymstawie,
Pani Małgorzata Prus - Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Konopnickiej
w Krasnymstawie,
Pani Aneta Przybyła - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego
w Krasnymstawie,
Pan Stanisław Rogalski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce,
Pan Henryk Różyło - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce,
Pani Magdalena Sadowska - I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły
w Krasnymstawie,
Pani Małgorzata Stafijowska - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie,
Pani Elżbieta Zadrąg - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego
w Krasnymstawie,
   W imieniu nagrodzonych głos zabrała pani Edyta Polska, nauczyciel języka polskiego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, która podziękowała władzom samorządowym za dostrzeganie trudów pracy nauczycielskiej, wspieranie i motywowanie do dalszej pracy. Wszystkim pracownikom oświaty życzyła pomnażania sukcesów i ludzkiej życzliwości.

     Wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi pani Edyta Fidecka wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyła również Nagrody Dyrektora. Otrzymały je następujące osoby: Danuta Chadaj, Anna Chmielewska, Barbara Czubacka, Maria Filewicz, Marta Grzywna, Tamara Koterwas, Anna Kowalska, Dorota Matysiak, Krystyna Mąka, Aneta Niedźwiecka, Maria Padzińska, Anna Patejuk, Dorota Puchacz, Andrzej Skiba, Krystyna Tomaszewska, Maria Tomaszewska, Beata Wędzina, Marcin Wilkołazki, Edward Wiśniewski, Arkadiusz Żelazko. W imieniu nagrodzonych głos zabrała pani Anna Chmielewska.

     W czasie akademii – zgodnie z tradycją I LO – odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów poprowadzone przez wicedyrektor liceum, panią Annę Patejuk.

     Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna, przygotowana przez uczniów naszego liceum pod opieką pań: Anny Kosmowskiej i Anny Kowalskiej. Scenografię pomogła opracować i stworzyć pani Agnieszka Chwaszcz, nad organizacyjną stroną uroczystości czuwała wychowawczyni klasy IB, pani Magdalena Sadowska. Część artystyczną akademii prowadzili z bardzo dużym znawstwem: Katarzyna Dudek z klasy IIB i Kamil Dzida z klasy IIIB.  Wiersze recytowali: Aleksandra Lisiecka, Natalia Kulczyńska vel Nowosad, Aleksandra Rękas, Kacper Konofał, Dominik Pitucha, Jakub Bielawski. Monika Piotrowska przepięknie zaśpiewała piosenkę Marka Grechuty. Julia Wrona zachęcała wszystkich do radości i podążania za marzeniami w piosence „Chodź, pomaluj mój świat”. W nostalgiczny nastrój wprowadził wszystkich Wojciech Dziedzic wykonując piosenkę „Naprawdę, jaka jesteś…”, towarzyszyły mu w etiudzie baletowej: Natalia Sulkowska, Adrianna Szewczuk, Weronika Dzirba, Łucja Chachaj. Finałową piosenkę wykonały ze znawstwem na dwa głosy: Agata Kneć i Julia Grabek. Występy uczniów podobały się zgromadzonej publiczności! Oprawę techniczną uroczystości zapewnili: Natalia Bałuka, Michał Bojarczuk, Jakub Bielawski.

   

Dziennik elektroniczny  

dziennik

   

pomnik

   

Facebook  

   
Copyright © 2023 I LO Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
© I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie