Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

logo-transparent10

   

Ranking Perspektywy 2019

   

UWAGA! KONKURS

Opublikowano: piątek, 13, styczeń 2017 17:25


REGULAMIN
KONKURSU NA WIERSZ LUB PIOSENKĘ
O I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W KRASNYMSTAWIE
z okazji 100 – lecia szkoły


I Organizatorzy

Organizatorem  i inicjatorem konkursu na wiersz lub piosenkę o I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie jest Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i  Liceum Ogólnokształcącego im Wł. Jagiełły w Krasnymstawie.

       II Adresaci konkursu

W konkursie mogą brać udział  uczniowie i absolwenci  I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie  oraz uczniowie gimnazjów i szkół  ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu krasnostawskiego.

III Cele konkursu

1. Rozwijanie  twórczego myślenia.
2. Bliższe poznanie historii szkoły.
3. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji .
4. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
5. Kształtowanie  postaw szacunku dla dorobku szkoły.
6. Rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży.
7. Dostarczanie uczniom i absolwentom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.

IV Przebieg konkursu

1. Karty zgłoszenia do konkursu wraz  z dołączonym tekstem wiersza lub  z nagraną piosenką  na dowolnym nośniku  można wysłać lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły - I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50.
2. Utwory mogą być opracowane indywidualnie lub przez grupę (maksymalnie 3 osoby).
3. Ocenie podlegać będą utwory dostarczone  do dnia 10 maja  2017 roku.
4. Uczestnictwo w konkursie i złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na  nieodpłatne wykorzystywanie  utworów w celu promocji szkoły oraz zgody na wykorzystanie  wizerunku uczestnika konkursu w tym między innymi na stronie internetowej szkoły.
5. Oceny prac konkursowych dokona    komisja konkursowa   w składzie:
- dwóch przedstawiciel stowarzyszenia
- dyrektor szkoły
-  dwóch przedstawicieli instytucji kultury.
Komisję konkursową powołuje organizator Konkursu.   Decyzja komisji jest niepodważalna.
6. Kryteria oceny:
- oryginalność ujęcia utworu,
-  treść  identyfikowana ze szkołą - I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie,
- pomysłowość,
- samodzielność  wykonania –piosenka.
7. Ostateczne rozstrzygnięcie  konkursu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali   25  maja 2017 roku.
8. Każdy z uczestników  zostanie poinformowany o wynikach konkursu i miejscu wręczenia nagród pisemnie, telefonicznie bądź drogą e-mailową.


V Nagrody


1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
I.    wiersz,
II.   tekst piosenki z  muzyką.
2. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów
    w każdej kategorii.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
4. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

                                                                                      Organizatorzy

 

Wszelkich informacji dotyczących  konkursu udziela  p. Elżbieta Zadrąg – 82 576 30 65


Karty zgłoszenia wraz z załącznikami w zaklejonych kopertach prosimy wysyłać na adres:

I Liceum Ogólnokształcącego
ul. J. Piłsudskiego 50
22-300 Krasnystaw
lub osobiście złożyć w sekretariacie szkoły
z dopiskiem na kopercie: Konkurs z okazji 100 –lecia szkoły
 kategoria – wiersz,
 kategoria - tekst piosenki z muzyką

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W KONKURSIE NA WIERSZ LUB PIOSENKĘ
o  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W KRASNYMSTAWIE
z okazji 100 – lecia szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA


IMIĘ I NAZWISKO ...........................................................

NAZWA SZKOŁY..............................................................

OPIEKUN.........................................................................
( dotyczy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej)

TYTUŁ  UTWORU:……………………................................


W załączeniu  wiersz/tekst piosenki

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z  regulaminem  konkursu

 

...................................                                                              .....................................
(PODPIS OPIEKUNA,                                                                (PODPIS UCZESTNIKA)
( dotyczy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej)

                                                                                                                                          

 

PIECZĄTKA SZKOŁY

   

Dziennik elektroniczny  

dziennik

   

pomnik

   

Facebook  

   
Copyright © 2023 I LO Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
© I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie